Skip Navigation
Vrchol hory s budovou, mraky za ní

Prohlášení o přístupnosti

Společnost Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH usiluje o to, aby její webové stránky a mobilní aplikace byly přístupné v souladu se saským zákonem o inkluzi (SächsInklusG) a zákonem o bezbariérových webových stránkách (BfWebG) ve spojení s vyhláškou o bezbariérových informačních technologiích (BITV 2.0). BfWebG je doplněn vyhláškou o bezbariérových webových stránkách (BfWebVO). Tyto zákony jsou vypracovány v souladu se směrnicí (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na https://oberlausitzer-bergweg.de/.

Stav přístupnosti

Přístupnost vychází z mezinárodně platných Pokynů pro přístupnost webového obsahu (WCAG 2.1) na úrovni shody AA a evropské normy EN 301 549, verze 3.2.1. U dokumentů PDF je rovněž dodržována mezinárodní norma PDF/UA-1.

Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými pokyny přístupné pouze částečně.

Nepřístupný obsah


 • Aktuální poloha fokusu není vždy jasná Fokus klávesnice u tlačítek, odkazů a formulářových polí není na některých místech (vyhledávání, formuláře) vždy dostatečně zřetelný.

 • Nesprávně vyplněná pole nelze určit programově Nesprávně vyplněná pole ve formulářích jsou zvýrazněna pouze prostřednictvím textové nápovědy.

 • Stavová hlášení nejsou programově dostupná Po odeslání zpětné vazby se zobrazí zpráva o úspěchu. Tato zpráva však není dostupná pro asistenční technologie. Uživatelé se o nich proto nedozvědí, aniž by museli změnit své aktuální zaměření nebo pohled.

 • Obchod Aplikace Obchod nabízí mimo jiné ke stažení dokumenty PDF. Tyto dokumenty PDF ne všechny splňují normu PDF/UA pro přístupné dokumenty.

 • Videa Videa, která nejsou opatřena titulky, jsou integrována do celého webu.

Odstranění a omezení těchto známých nedostatků je plánováno na konec roku 2024.

 

Nedostatečná přístupnost v důsledku neúměrného zatížení

U následujícího obsahu v současné době existuje nepřiměřená zátěž podle § 2 odst. 3 BfWebG ve spojení se směrnicí (EU) 2016/2102, článek 5 a 39. bod odůvodnění:


 • Webové stránky v současné době nenabízejí možnost přístupu k obsahu v německém znakovém jazyce.

 • Srozumitelný jazyk Webové stránky v současné době nabízejí informace ve srozumitelném jazyce pouze na domovské stránce. Podrobné informace na webových stránkách v současné době nejsou k dispozici.

Nepřístupný obsah mimo právní předpisy

Následující obsah není v současné době přístupný, ačkoli je z této povinnosti vyňat podle § 1 odst. 2 věty 1 BfWebG ve spojení s čl. 1 odst. 4 směrnice EU 2016/2102:


 • Všechnymapové aplikace jsou založeny na integraci dat od externího poskytovatele outdooractive.com. Poskytovatel na svých webových stránkách neposkytuje žádné informace o přístupnosti.

 • Obsah třetích stran Vybrané stránky s obsahem obsahují data od externího poskytovatele outdooractive.com. Poskytovatel na svých webových stránkách neposkytuje žádné informace o přístupnosti.

Přístupnost nad rámec zákonných požadavků

Máme v úmyslu zlepšit přístupnost nad rámec zákonných požadavků. Proto jsme realizovali následující doplňkový obsah/funkce:


 • Režim vysokého kontrastu Webové stránky používají vysoký kontrast pro zlepšení čitelnosti a řídí se tak doporučeními WCAG 2.1.

 • Zvětšení Webové stránky splňují doporučení WCAG 2.1. Současné programování zohledňuje, že funkce prohlížeče pro zvětšení/zmenšení nejsou omezeny.

Vytvoření prohlášení

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 15.4.2024. 

Stav přístupnosti průběžně zjišťujeme pomocí vlastních kontrol. Aktuální kontrola byla provedena před opětovným spuštěním těchto webových stránek na začátku dubna 2024.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud si na našich webových stránkách všimnete nedostatků v přístupnosti nebo pokud budete potřebovat informace o obsahu, který není přístupný, kontaktujte nás: 
 Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH | Humboldtstraße 25 | 02625 Bautzen Johanna Rämsch, tel.: +49 (3591) 487720 E-mail:johanna.raemsch@oberlausitz.com

Budeme se snažit odstranit nahlášené nedostatky nebo vám poskytnout informace, které nejsou přístupné v přístupné formě.

Postup vymáhání práva

Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů jste vznesli dotaz týkající se přístupnosti našich webových stránek. Pokud v přiměřené lhůtě (obvykle čtyři týdny) nenaleznete uspokojivé řešení, můžete se obrátit na úřad státního zmocněnce pro začleňování osob se zdravotním postižením (Centrum pro vymáhání) při Saském státním kancléřství, který je pověřen vymáhacím řízením. Centrum pro vymáhání podporuje mimosoudní řešení sporů, pokud dojde ke konfliktu mezi saskými veřejnými orgány a uživateli webových stránek nebo mobilních aplikací. Toto rozhodčí řízení je bezplatné. Účast právního zástupce není nutná.

Kontaktní osoba: Mgr:

Saské státní kancléřství Úřad státního zmocněnce pro začleňování osob se zdravotním postižením Centrum vymáhání Archivstraße 1 01097 Drážďany
Telefon: +49 (0) 351 564 10713 Fax: +49 (0) 351 564 10999 E-mail: durchsetzungsstelle@sk.sachsen.de Webové stránky: https: //www.durchsetzungsstelle.sachsen.de