Skip Navigation
Szczyt górski z budynkiem, chmury z tyłu

Deklaracja w sprawie dostępności

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH dokłada wszelkich starań, aby jej strona internetowa i aplikacja mobilna były dostępne zgodnie z saksońską ustawą o integracji (SächsInklusG) i ustawą o stronach internetowych bez barier (BfWebG) w połączeniu z rozporządzeniem o technologiach informacyjnych bez barier (BITV 2.0). Ustawę BfWebG uzupełnia rozporządzenie w sprawie stron internetowych bez barier (BfWebVO). Przepisy te zostały opracowane zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/2102.

Niniejsze oświadczenie o dostępności dotyczy strony https://oberlausitzer-bergweg.de/.

Status dostępności

Dostępność opiera się na międzynarodowych wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) na poziomie zgodności AA oraz europejskiej normie EN 301 549, wersja 3.2.1. W przypadku dokumentów PDF przestrzegana jest również międzynarodowa norma PDF/UA-1.

Ta strona internetowa jest tylko częściowo dostępna zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi.

Niedostępne treści


 • Bieżąca pozycja fokusa nie zawsze jest jasna Fokus klawiatury dla przycisków, linków i pól formularzy nie zawsze jest wystarczająco jasny w niektórych miejscach (wyszukiwanie, formularze).

 • Nieprawidłowo wypełnione pola nie mogą być określone programowo Nieprawidłowo wypełnione pola w formularzach są podświetlane tylko za pomocą podpowiedzi tekstowej.

 • Komunikaty o statusie niedostępne programowo Komunikat o powodzeniu jest wyświetlany po wysłaniu informacji zwrotnej. Komunikat ten nie jest jednak dostępny dla technologii wspomagających. W związku z tym użytkownicy nie są ich świadomi bez konieczności zmiany bieżącej ostrości lub punktu widzenia.

 • Sklep Aplikacja Sklep oferuje między innymi dokumenty PDF do pobrania. Nie wszystkie te dokumenty PDF są zgodne ze standardem PDF/UA dla dostępnych dokumentów.

 • Filmy Filmy, które nie mają napisów, są zintegrowane w całej witrynie.

Wyeliminowanie i ograniczenie tych znanych niedociągnięć planowane jest na koniec 2024 r.

 

Brak dostępności z powodu nieproporcjonalnego obciążenia

W przypadku następujących treści występuje obecnie nieproporcjonalne obciążenie zgodnie z sekcją 2 (3) BfWebG w związku z dyrektywą (UE) 2016/2102, art. 5 i motywem 39:


 • Język migowy Strona internetowa nie oferuje obecnie opcji dostępu do treści w niemieckim języku migowym.

 • Zwykły język Strona internetowa oferuje obecnie jedynie informacje w zwykłym języku na stronie głównej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej nie są obecnie dostępne.

Niedostępne treści poza przepisami prawnymi

Następujące treści nie są obecnie dostępne, chociaż są zwolnione z obowiązku zgodnie z sekcją 1 (2) zdanie 1 BfWebG w związku z art. 1 (4) dyrektywy UE 2016/2102:


 • Mapy online i usługi mapowe Wszystkie aplikacje mapowe opierają się na integracji danych pochodzących od zewnętrznego dostawcy outdooractive.com. Dostawca nie udostępnia żadnych informacji na temat dostępności na swojej stronie internetowej.

 • Treści stron trzecich Wybrane strony z treściami zawierają dane pochodzące od zewnętrznego dostawcy outdooractive.com. Dostawca nie udostępnia żadnych informacji na temat dostępności na swojej stronie internetowej.

Dostępność wykraczająca poza wymogi prawne

Zamierzamy poprawić dostępność wykraczającą poza wymogi prawne. W związku z tym wprowadziliśmy następujące dodatkowe treści/funkcje:


 • Tryb wysokiego kontrastu Strona internetowa wykorzystuje wysoki kontrast w celu poprawy czytelności, a tym samym jest zgodna z zaleceniami WCAG 2.1.

 • Powiększenie Strona internetowa jest zgodna z zaleceniami WCAG 2.1. Obecne programowanie uwzględnia fakt, że funkcje powiększania/pomniejszania przeglądarki nie są ograniczone.

Utworzenie oświadczenia

Niniejsza deklaracja została utworzona w dniu 15.4.2024. 

Stale określamy status dostępności poprzez nasze własne kontrole. Aktualna kontrola została przeprowadzona przed ponownym uruchomieniem tej strony internetowej na początku kwietnia 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki w dostępności na naszych stronach internetowych lub jeśli potrzebujesz informacji o treściach, które nie są dostępne, skontaktuj się z nami: 
 Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH | Humboldtstraße 25 | 02625 Bautzen Johanna Rämsch, Telefon: +49 (3591) 487720 Email:johanna.raemsch@oberlausitz.com

Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić zgłoszone braki lub dostarczyć informacje, które nie są dostępne w przystępnej formie.

Procedura egzekwowania prawa

Użytkownik złożył zapytanie dotyczące dostępności naszej strony internetowej, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Jeśli w rozsądnym terminie (zwykle czterech tygodni) nie zostanie znalezione zadowalające rozwiązanie, można skontaktować się z biurem Pełnomocnika ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych (Centrum Egzekwowania Prawa) w Saksońskiej Kancelarii Państwowej, które jest odpowiedzialne za procedurę egzekwowania prawa. Centrum Egzekucyjne wspiera pozasądowe rozstrzyganie sporów w przypadku konfliktów między organami publicznymi w Saksonii a użytkownikami stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Ta procedura arbitrażowa jest bezpłatna. Zaangażowanie radcy prawnego nie jest wymagane.

Kontakt:

Saksoński Urząd Kanclerski Biuro Krajowego Pełnomocnika ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych Centrum Egzekucyjne Archivstraße 1 01097 Drezno
Telefon: +49 (0) 351 564 10713 Faks: +49 (0) 351 564 10999 E-mail: durchsetzungsstelle@sk.sachsen.de Strona internetowa: https://www.durchsetzungsstelle.sachsen.de